Fram Global

For mange investorer fokuserer på fremtidsutsikter og trender alene. Vi mener det er bedre å fokusere på reelle verdier og at det er modne verdiselskaper som gir den beste avkastningen over tid. Den beste måten å kjøpe slike selskaper på, er ofte å kjøpe når andre selger. Begge våre fond investerer med dette som utgangspunkt og kan gi deg god avkastning over tid.