Vår filosofi

FRAM Fondene er overbevist om at det er i de upopulære markedene og sektorene man finner de beste kjøpene. I disse markedene leter vi etter modne og etablerte selskaper som skaper god merverdi for aksjonærene. Kombinert med langsiktighet, mener vi i FRAM at dette er den beste investeringsfilosofien.


De som følger med på børs og næringslivsnyheter blir “pepret” med opplysninger om selskapenes tall, kontrakter, virksomheter etc. om politiske rammebetingelser, geopolitiske hendelser, personer i næringslivet osv. Og selvfølgelig om kursbevegelser og eksperters uttalelser om hvordan ting skal bli og hvorfor det ikke gikk som de forutså i går. De som handler kortsiktig forsøker å “gjette seg til” hvordan aksjekursene skal agere i nær fremtid på basis av alle disse opplysningene. Selve selskapet man kjøper aksjer i blir ikke så viktig, det er kursbevegelsen som betyr noe.

For oss, som vil betegne oss selv som langsiktige investorer, er det selskapene som må være i fokus. Vår investeringsfilosofi er at investeringer i aksjer kan sammenlignes med kjøp av bedrifter. Vi vil i utgangspunktet være langsiktige investorer fordi vi mener de aktuelle bedriftene har større verdier enn det børskursene avspeiler, det er derfor vi kjøper dem. Denne måten å investere på krever kunnskap om bedriftene, disiplin og tålmodighet. Men riktig utført gir det gode resultater i det lange løp.

FRAM GLOBAL og FRAM KOMBINASJON skal ha brede sammensatte og internasjonale porteføljer. Når vi investerer i det norske markedet, som vi kjenner godt, ser vi etter bransjer og selskaper som prises lavt og tjener penger fortløpende. I de internasjonale markedene anser vi forvalterkompetansen hos ledende spesialiserte forvaltere som høyere. De har kunnskap og tilgang til mere og bedre informasjon i sitt lokalmarked. Dette gir et konkurransefortrinn. Hos de internasjonale forvaltningsmiljøene ser vi etter miljøer som har den samme investeringsfilosofien som oss.

Norges Bank setter også ut forvaltningen av oljefondet til internasjonale forvaltere, fordi de anser forvalterkompetansen å være best i de aktuelle markedene. Vi tenker på samme måte.

Som investor i aksjemarkedene kan du ikke forvente å bare være med i oppgangstider, du må være forberedt på kraftige nedturer i kortere og lengre perioder. Derfor skal du ikke ha mere av dine verdier i aksjer enn at du sover godt også i nedgangsperioder. Prøv å unngå å selge aksjene dine i de vanskelige periodene.

I buy on the assumption that they could close the market the next day and not open it for five year

Warren Buffet
Omaha World Herald, 1983