Tjenestepensjon

Små og mellomstore bedrifter bruker FRAM Fondene som sin pensjonsleverandør fordi vi har en fullservice-løsning med årlig oppfølging og fordi pengene blir forvaltet med en verdibasert investeringsfilosofi. De setter også stor pris på våre transparente kostnader.

Modellporteføljer FRAM tjenestepensjon

Porteføljen kan justeres trinnløst. F.eks. 33 % FRAM Global, 67 % FRAM Kombinasjon. Uavhengig av hvilken portefølje den ansatte har valgt, vil risikoen automatisk trappes ned de siste 10 årene før pensjonsalder. Dette skjer ved at den enkeltes pensjonsmidler gradvis flyttes over til fond med lavere aksjeandel. Den ansatte kan selv velge evt. å overstyre nedtrappingen.

God forvaltning

Den viktigste delen av en tjenestepensjonsordning er forvaltningen av pengene. Tjenestepensjon er et forvaltningsprodukt, ikke et forsikringsprodukt. Ved å velge FRAM Fondene som din tjenestepensjonsleverandør vil midlene til de ansatte bli forvaltet i henhold til en velprøvd investeringsfilosofi. Her kan du lese mer om verdibasert forvaltning.

Fullservice

Den viktigste delen av en tjenestepensjonsordning er forvaltningen av pengene. Tjenestepensjon er et forvaltningsprodukt, ikke et forsikringsprodukt. Ved å velge FRAM Fondene som din tjenestepensjonsleverandør vil midlene til de ansatte bli forvaltet i henhold til en velprøvd investeringsfilosofi. Her kan du lese mer om verdibasert forvaltning.