styret

Styret i FRAM Fondene AS

Styret i FRAM Fondene AS har medlemmer som er valgt av både våre kunder(andelseierne) i fondene gjennom valgmøte som avholdes årlig og aksjonærene. Styret fører tilsyn med den daglige ledelse og skal påse at selskapet og fondene drives i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

Pål Berg

Styrets leder (andelseiervalgt)
Juridisk eksamen i 1976. Advokat siden 1980. Møterett for Høyesterett. Tidligere styreleder i Odin Forvaltning. Nestleder i Oljeskattenemda.

Christian Solemslie

Styremedlem (andelseiervalgt)
Advokat

Frode Ludvigsen

Styremedlem
Statsautorisert Revisor, 25 års erfaring. Partner BDO. Tidligere rådgiver hos Finanstilsynet og for revisorforeningen. Foreleser både for BI og Den Norske Revisorforening i de siste 15 år.

Birger Svensson

Styremedlem
Juridisk embetseksamen 1967. Advokat siden 1969. Bevilling som Høyesterettsadvokat 1976. Innehar betydelig erfaring fra styrearbeid over de siste 40 år.

Frode Tobiasson

Styremedlem
Siviløkonom i 1973. Siden drevet egen virksomhet innen verdipapirhandel og telekommunikasjon. Tidligere styremedlem i Odin Forvaltning. En av gründerne bak FRAM Fondene.

Karsten Houm

Styremedlem
Kjemiingenør 1969. Tidligere direktør i Phillips Norge/Nederland. Erfaring fra styreverv i selskaper som Arcus ASA, Veidekke ASA, Elkem ASA , Jøtul ASA, Colorline ASA, Criticare Systems Inc (USA) og Star Maling og Lakk.